srijeda, 01 17th

Zadnje izmjene02:34:03 PM

 

"Unija studenata Internacionalnog univerziteta u Travniku" ( USIUT) je nevladina, dobrovoljna, vanstranačka, neprofitna studentska organizacija sa područja Srednjobosanskog Kantona, ulica Bunar bb, čiji članovi su studenti (redovni i vanredni) sa osnovnim ciljem i zadatkom zaštite i promicanja prava i interesa studenata Internacionalnog Univerziteta Travnik.

Ciljevi i zadaci USIUT-a su: 
1. zaštita i zastupanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih prava i interesa studenata;
2. zaštita standarda i socijalnog statusa studenata; 
3. utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda;
4. promicanje prava kao struke i nauke; 
5. doprinos razvoju modernog univerziteta;
6. doprinos ostvarivanju slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, socijalno pravednog i nenasilnog društva;
7. povezivanje i saradnja sa drugim studentskim, omladinskim i sličnim organizacijama na Univerzitetu i šire, kako u Bosni i Hercegovini tako i u inostranstvu.

_______

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva USIUT obavlja slijedeće djelatnosti: 
1. podržavanje studenata u ostvarivanju njihovih prava i to u obliku komunikacije između studenata i upravnih tijela univerziteta, fakultetskih organa 
2. organiziranje tribina, skupova, seminara i sl.; 
3. organiziranje stručnih izleta i putovanja vezanih uz struku;
4. organizovanje rada u fakultetskim čitaonicama; 
5. saradnja sa Upravom Internacionalnog Univerziteta Travnik u Travniku; 
6. izdavanje publikacija poput periodičnih časopisa ili biltena za potrebe studenata i populariziranje struke, a u skladu s posebnim zakonskim propisima; 
7. organiziranje prigodnih kulturno – umjetničkih, sportskih i drugih programa;
9. ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva USIUT-a.

 
Vi ste ovdje: Naslovna O nama