srijeda, 01 17th

Zadnje izmjene02:34:03 PM

O UniverzitetuPočeci Univerziteta datiraju iz  2006. godine osnivanjem  Fakulteta za   privrednu i tehničku logistiku. Neposredno nakon toga, dobiva se rješenje za otvaranje i početak rada Ekonomskog fakulteta u Travniku. Uz konstantni i predani rad menadžmenta i stručnog tima fakulteta, Ministarstvo obrazovanja SBK donosi rješenje o otvaranju Saobraćajnog fakulteta u Travniku. Sa akademskom 2010/2011. sa radom počinje i Ekološki fakultet kojim se studijski program proširuje na nastavno-naučne oblasti biotehničkih nauka. Tako su stečeni uslovi za integraciju Internacionalnog Univerziteta Travnik (IUT), što je ozvaničeno rješenjem Vlade SBK br. 01-02-492/09 od 31.12.2009. godine. Proces integracije završen je u maju 2010. Sa akademskom 2011/2012. sa radom počinju  još dvije organizacione jedinice i to Pravni fakultet i Fakultet za medije i komunikaciju,što je ozvaničeno rješenjem Vlade SBK br. 03-38-27/10-7 od 1.10.2010. godine. Od akademske 2013/2014. godine IUT dobiva još jednu organizacionu jedinicu i to Fakultet politehničkih nauka koja je ozvaničena rješenjem Vlade SBK br. 03-38-25/12 od 31.05.2013. godine.

Cilj Internacionalnog Univerziteta Travnik je da uspostavi saradnju sa elitnim fakultetima u Evropi i svijetu koji će pružiti studentima veću mogućnost izbora i vlastitog uticaja na kreiranje programa koje slušaju i polažu, te studiranje na partnerskim institucijama.

Od samog početka organizacija i izvođenje studijskih programa se temelji na Bolonjskoj deklaraciji.

Nastajanje, rast i razvoj ovog Univerziteta obilježeno je potrebom da se u jednom, geografskom i privrednom smislu vrlo značajnom području, obrazuju stručnjaci koji bi postali osnovni nositelj privrednog razvoja ovog dijela Bosne i Hercegovine. Istodobno, cilj je bio stvaranje nukleusa znanstvene misli i mjesto stalnih inovacija znanja privrednika ovog i susjednih područja. Od osnivanja do danas, na fakultetima IUT je diplomiralo,magistriralo,doktoriralo 1000 studenata od kojih će mnogi postati poznati i uvaženi stručnjaci, a danas se na Univerzitetu obrazuje oko 2000 studenata.

Obzirom da je fakultet usmjeren na poboljšanje kvalitete studiranja, trenutno traje proces samoevaluacije i 

Idejno rješenje nove zgrade

akreditacije studijskih programa. Uporedo teče izgradnja nove zgrade kako bi se studentima osigurali najsavremeniji uslovi studiranja.

IUT redovito organizira savjetovanja i konferencije sa međunarodnim učešćem.Savjetovanja održana  prošle godine na temama   “Transport i logistika -  Evropske perspektive"  i "Ekologija i Saobraćaj".IUT ove godine organizira savjetovanja i konferencije  na temama “Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa” , “Savremeni trendovi u razvoju turizma”,"Pravno politički i ekonomski sistem BIH".
                                                                                                                                                                                                                 Idejno rješenje nove zgrade
 

Vi ste ovdje: Naslovna O Univerzitetu